IT-NETVÆRK.DK – DIN INDGANG TIL FAGLIG SPARRING OM IT

CYBERSECURITY 3.0

“Gennem netværk lærer du bedst hvordan andre har gjort for at tilpasse sig til et hastigt skiftende trusselsbillede”

Netværksfacilitatorer: Jens Roed Andersen og Tobias Lauridsen , Cyberpilot og Multihouse

“Det væsentlige er at handle, når det kommer til cybersikkerhed. Og handling som skal være baseret på viden og faktiske resultater”

Netværksfacilitatorer: Jens Roed Andersen og Tobias Lauridsen , Cyberpilot og Multihouse

“I digitaliseringens tidsalder er cybersikkerhed det hurtigst skiftende område, som man skal håndtere i disse år”

Netværksfacilitatorer: Jens Roed Andersen og Tobias Lauridsen , Cyberpilot og Multihouse

Virksomheder i netværksgruppen:

Tilmeld dig Cybersecurity
Hør mere om Cybersecurity

I takt med digitaliseringen af samfundet og erhvervslivet, er it-sikkerhed blevet et emne alle taler om. Men de fleste er ikke helt med på, hvordan man skal forholde sig til det, hvis man f.eks. vil undgå at blive offer for et af de mange såkaldte ransomware-angreb, som medierne flyder over med i denne tid. Det har it-forum tænkt sig at gøre noget ved!

Formålet med gruppen er ikke at uddanne deltagerne til at kunne håndtere cybersikkerhed, men snarere at give dem et overblik over udfordringerne og skabe et forum, hvor det vil være muligt at drøfte aktuelle emner og problemstillinger. Gruppen balancerer mellem teknik og ledelse og vil således sigte efter at blive en øjenåbner, der udstyrer deltagerne med det fornødne overblik til at kunne iværksætte effektive tiltag, der tager hånd om problematikken.

Netværksgruppen vil på et års tid arbejde med emnet over fire sessioner af fire timer. På hvert møde behandles et nyt emne, der har tæt relation til området, og som man skal have styr på, hvis man vil sikre effektive tiltag på området. Endvidere vil der på møderne være en gennemgang af de nyeste trends og tendenser, ligesom der afsættes tid til at få sparring på individuelle, konkrete problemstillinger fra gruppens deltagere og facilitatorerne.

De fire faste emner er:

1) Patching og Såbarhedsstyring:
Den mest indlysende måde at nedbringe sin sårbarhed, og dermed risiko er, at få styr på patch management og forholde sig intelligent til sårbarheder. Det resulterer nemlig i en grundlæggende god “cyberhygiejne”, som ifølge masser af internationale undersøgelser er langt den bedste beskyttelse mod hackere og trusler fra it-kriminelle. Men det er desværre et ret svært område at få styr på, så derfor kigger vi nærmere på det med de praktiske (og vanlige økonomibesparende) øjne.

2) Adgangsstyring, adgangskontrol og autentificeringen (AAA):
I en tid hvor GDPR-bøder og trusler fra it-kriminelle hvirvler rundt om virksomhedernes forretning og it-anvendelse, er det alfa og omega at have styr på adgangsstyring, adgangskontroller og ikke mindst autentificeringen af brugerne. Sidstnævnte popper oftest frem som den bedste sikkerhed, man kan købe i dag, men hvordan gør man i praksis? Og hvilke systemer er der derude, der kan hjælpe? Og hvad skal man søge at få styr på? Vi sætter fokus på et vanskeligt område, som de feste virksomheder stadig kæmper en del med.

3) Effektive kontroller:
GDPR har vist os alle, at det er tid til at få styr på “kontrollerne”. Men hvad er kontroller egentlig for noget? Hvorfor skal man have styr på dem og hvordan gør man i praksis? Og hvorfor bliver kontroller ud fra et forretningsmæssigt perspektiv afgørende i fremtiden, både økonomisk og sikkerheds mæssigt?

4) Critical Security Controls – CSC20:
På sikkerheds området er der efterhånden mange standarder og rammeværk, man kan gå frem efter, når man arbejder på at få styr på sikkerheden. Men mange af dem er alt for ukonkrete og kræver ofte omfattende lokale kompetencer eller behov for eksterne hjælp, fx ISO2700x suiten. Derfor har CSC20 rammeværket fra CIS fået betydelig opmærksomhed på det seneste. Undersøgelser, bl.a. fra Australian Signals Directorate (ASD) viser, at har man blot styr på de første 5 kontroller, kan man reducere sin risikoprofil med over 90 %. Men hvad består CSC20 af og hvordan bruger man den mest effektivt i praksis?

Tobias Evar Lauridsen:
Tobias har 10 års erfaring med it-drift og it-sikkerhed fra sit arbejde i nogle af landets største virksomheder. Han har dybdegående praktisk og teoretisk erfaring omkring it-sikkerhed i virksomheder og har som Information Security Officer hos MultiHouse Hosting, det daglige ansvar for it-sikkerheden. MultiHouse tilbyder en række it-sikkerhedsydelser og rådgivning til SMV’erne, som han er med til at levere.

Jens Heyn Roed Andersen:
Jens er tidligere it-sikkerhedschef i Arla Foods og Energinet.dk, med næsten 20 års erfaring inden for cybersikkerhed. Han er en praktiker, der også kan se det store perspektiv, og som har forståelsen for de problemstillinger, man møder i den virkelige verden. Har nu sin egen konsulentvirksomhed, Cyberpilot, der både rådgiver store virksomheder og leverer abonnementsbaserede sikkerhedsløsninger til SMV’er.

Et medlemskab af netværksgruppen koster årligt 6.995,- kr. ekskl. moms for ansatte i it-forums medlemsvirksomheder, og betales af virksomheden.
 
Hvis virksomheden ikke er medlem af it-forum, er prisen kr. 12.995,- kr. ekskl. moms.
 
Beløbet dækker 4 halvdagsmøder af 4 timers varighed.
Netværksgruppen vil bestå af 10-15 deltagere.
 
Mødegangene aftales indbyrdes mellem gruppens deltagere og faciltatorer.
Medlemskabet i gruppen er personligt.
Tilmelding sker gennem it-forums netværkskonsulent, Jacob Justesen, jj@itforum.dk / 25 32 67 69

IT-udbud og kontraktstyring

Netværksfacilitatorer: Lars Kjær Kuhlmann, partner/ejer, KuCon ApS

Netværksgruppen opstarter på en ny sæson i efteråret, information kommer inden udgangen af august.

Vil du gerne opnå større indsigt i, hvordan du i praksis arbejder med kontraktstyring og offentlige it-udbud i din virksomhed? Du får konkret viden og professionel sparring i it-forums netværksgruppe om kontraktstyring og udbud målrettet it-virksomheder.

Netværksgruppen er relevant for alle, der arbejder med offentlige kontrakter og offentlige udbud, hvad end det er på kunde- eller leverandørsiden.
Netværksgruppen er ikke tænkt som et juridisk forankret netværk. Gruppen bearbejder praktiske og dagligdagsvirkelige problemstillinger, som enhver leverandør til det offentlige arbejder med.

It-forums netværksgruppe for offentlige IT-udbud har kørt i et år nu – og med stor succes. I netværket har en række store organisationer og virksomheder været repræsenteret såvel som mindre aktører. Men efter udbud er der en kontrakt, der skal vedligeholdes og honoreres, hvad enten du er offentlig kunde eller privat it-leverandør.

Netværksgruppen mødes i 4 omgange af 5 timers varighed, hvor der vil blive gennemgået konkrete eksempler og udvekslet erfaringer, der kan sikre gruppens kollektive udbytte. Møderne lægges med et interval, der gør det muligt for alle at få taget hul på konkrete initiativer imellem møderne, samtidig med at der sikres fremdrift fra gang til gang.

I netværket får du svar på:
• Hvordan styrer jeg min kontrakt i praksis? Hvordan planlægger jeg den daglige dialog med min offentlige kunde, ændringer, tvister osv.?
• Hvordan sikrer jeg mig at jeg lever op til min kontrakt? Bod eller incitament? Og hvordan håndteres dette i praksis?
• Hvilken kontrakt er bedst i praksis (f.eks. K0x, SKI leveringsaftaler etc.), og hvilke overvejelser skal jeg, som tilbudsgiver, gøre, hvis jeg byder ind på en af disse?
• Hvad kendetegner dialogen mellem private leverandører og offentlige kunder? Hvor meget kan man f.eks. få ændret i kontrakten under udbudsprocessen?

Samlet set lærer du, hvordan du i praksis bedst balancerer din rolle som enten kunde eller leverandør på den mest professionelle og givende måde.

Din rolle er formentlig Public Account Manager, Contract Manager, Bid Manager, Projektleder eller lignende.

Lars Kjær Kuhlmann – KuCon ApS.
Lars Kjær Kuhlmann er cand. oecon fra Aarhus Universitet, og har i næsten 20 år udelukkende arbejdet med offentlig udbud og salg.
Lars har bla. være chefkonsulent hos SKI for IT og vel- færdsteknologi-området, Bid Manager hos Systematic og chef for offentlig salg/projektsalg hos EnergiMidt.
Som uafhængig selvstændig konsulent laver Lars i dag udbud for det offentlige, og har desuden hjulpet en række private virksomheder med at besvare deres EU-udbud.

Et medlemskab af netværksgruppen koster årligt 6.995,- kr. ekskl. moms for ansatte i it-forums medlemsvirksomheder, og betales af virksomheden.

Hvis virksomheden ikke er medlem af it-forum, er prisen kr. 12.995,- kr. ekskl. moms.

Beløbet dækker 4 halvdagsmøder af 4 timers varighed.

Netværksgruppen vil bestå af 10-15 deltagere.

Deltagelse i gruppen er personlig, så vi sikrer din faglige udvikling og et sammenhængende flow i eksekveringen af nye tiltag i din virksomhed. Fortrolighed er afgørende for, at gruppens medlemmer kan bruge hinanden optimalt.

Tilmelding sker gennem it-forums netværkskonsulent, Jacob Justesen, jj@itforum.dk / 25 32 67 69

Tilmeld dig IT-udbud og kontraktstyring
Hør mere om IT-udbud og kontraktstyring

DESIGN THINKING OG DIGITAL FORRETNINGSUDVIKLING

Netværksgruppen afholder 4 arrangementer med deltagere fra forskellige faglige områder. Hvert arrangement tager udgangspunkt i de deltagende virksomheders problemstillinger og udnytter deltagernes kompetencer og viden. Er der behov for en specifik viden inden for et område, inddrages eksterne oplægsholdere – eller emnet tages op som tema i netværket.

Netværksfacilitator: Gunnar Kramp, Senior Concept Developer & og Associate Professor, Jørgen Rasmussen., Alexandra Instituttet & Aarhus School of Architecture

Virksomheder i netværksgruppen:

Står du og din virksomhed med udfordringer, når der skal tilrettelægges forretning i den digitale jungle? Hvordan kan digitale muligheder og Design Thinking tænkes ind i din virksomheds overordnede strategi for forretningsudvikling? Disse problemstillinger er i fokus i it-forums netværksgruppe om forretningsudvikling med digitale løsninger.

“Design Thinking og digital forretningsudvikling” er en netværksgruppe, der stiller skarpt på de udfordringer, som vi står overfor i en stadigt mere og mere digitaliseret verden.

Design Thinking består grundlæggende af INSPIRATION, IDEDANNELSE OG IMPLEMENTERING.

Netværket vil arbejde med, hvordan din virksomhed kan benytte Design Thinking til at tænke nye forretningsmodeller, ændre produkter, services, processer og strategier. Vi arbejder med designbaserede værktøjer og processer, der gennem en helhedstænkning kan håndtere de komplekse relationer mellem produkter / ydelser, nye markeder / kunder og nye organisatoriske konstruktioner.

Netværksgruppen er for ledere og forretningsudviklere, der ønsker inspiration, dialog og konkrete værktøjer til, hvordan man kan udnytte digitale løsninger i den strategiske udvikling af en forretning.

Med fra møderne får du indblik i, hvordan du kan lægge en succesfuld strategi for din virksomhed i en digital kontekst. Du bliver introduceret for konkrete værktøjer til at arbejde med digital forretningsudvikling, som du kan anvende med det samme.

Særligt vil vi arbejde med Design Thinking, som handler om sammenhængene mellem forretning, strategi, service, organisering, oplevelse og brugere.

Formatet vil være en blanding af oplæg om Design Thinking og konkret arbejde med, hvordan Design Thinking kan bruges i netop din virksomhed. På den måde sikres du både konkret viden om – og indsigt i – hvordan du kan bruge Design Thinking til at skabe udvikling og vækst i netop din forretning.

Facilitatorer for gruppen er Industrial designer Gunnar Kramp fra Alexandra Instituttet og Associate Professor, Department for Design v/ Aarhus School of Architecture, Jørgen Rasmussen.

Gunnar Kramp har en Ph.d. grad indenfor Industriel Design i designmetoder til netværksbaserede produkter. Han er ansat ved Alexandra Instituttet, hvor han arbejder med projektledelse og rådgivning af virksomheder omkring designmetoder og processer.

Jørgen Rasmussen har en masteruddannelse i arkitektur og design fra Arkitektskolen Aarhus, hvor han i dag er tilknyttet som Associate Professor med speciale i service design, strategisk design og gentænkning af forretningsmodeller.

Et medlemskab af netværksgruppen koster årligt 6.995,- kr. ekskl. moms for ansatte i it-forums medlemsvirksomheder, og betales af virksomheden.
 
Hvis virksomheden ikke er medlem af it-forum, er prisen kr. 12.995,- kr. ekskl. moms.
 
Beløbet dækker 4 halvdagsmøder af 4 timers varighed.
Netværksgruppen vil bestå af 10-15 deltagere.
 
Mødegangene aftales indbyrdes mellem gruppens deltagere og faciltatorer.
Medlemskabet i gruppen er personligt.
Tilmelding sker gennem it-forums netværkskonsulent, Jacob Justesen, jj@itforum.dk / 25 32 67 69
Tilmeld dig Forretningsudvikling med digitale løsninger
Hør mere om Forretningsudvikling med digitale løsninger

Ledere i Agile og Lean it-organisationer

Citatet er på vej…

Netværksfacilitatorer: Jesper Boeg, Agile Upgrade

Virksomheder i netværksgruppen:

Tilmeld dig Ledere i Agile og Lean it-organisationer
Hør mere om Ledere i Agile og Lean it-organisationer

it-forums nye netværksgruppe giver ledere i Agile/Lean it-organisationer forudsætningerne for at sikre de rigtige rammer i en organisation med selvledende teams og medarbejdere.

it-forum og Jesper Boeg vil endnu engang gå sammen om at udbyde en spændende netværksgruppe for Agile/Lean it-organisationer. Jesper har tidligere faciliteret netværksgruppen ”Agil udvikling” med stor deltagertilfredshed.

Vi vil nu vende blikket mod lederne fra virksomheder af ovenstående karakter.

Målgruppe:
Nuværende og kommende ledere og teamledere med interesse for, hvordan en moderne leder kan agere effektivt og sikre de rigtige rammer i en organisation med selvledende teams og medarbejdere.

Frem for foruddefinerede emner finder vi de emner, der udfordrer gruppens deltagere mest, eller hvor der identificeres størst potentiale – og disse emner går vi i dybden med.

Emnerne kan spænde bredt og dække alt fra tiltrækning af de rigtige kompetencer, løbende forbedringskultur og konkrete teknikker til moderne forecasting og porteføljestyring.

Selvom forskellene kan være store på tværs af virksomhedsstørrelse, teknologi og kultur, viser erfaringerne, at de fleste virksomheder alligevel er udfordret på mange af de samme problemstillinger.

Hvert møde starter med et oplæg om dagens emne fra Jesper og/eller en af deltagerne som bruges som afsæt til den efterfølgende diskussion og vidensdeling.

Du får med andre ord en række guldkorn og input ud fra andres erfaringer med hjem fra hvert møde.

Til første mødegang vil emnet være “Scaling Agile”.

Netværket faciliteres af Jesper Boeg , der er en af landets førende Agile/Lean-konsulenter. Jesper ejer i dag Agile Upgrade, som primært hjælper store og små organisationer med at øge effektiviteten og motivationen i dynamiske udviklingsprocesser på tværs af alle ledelseslag. Det seneste årti har Jesper arbejdet hands-on med mere end 25 organisationer, coachet +100 teams og undervist mere end 2.500 i alle facetter af Agile og Lean i udviklings- og vidensarbejde.

Et medlemskab af netværksgruppen koster årligt 6.995,- kr. ekskl. moms for ansatte i it-forums medlemsvirksomheder, og betales af virksomheden.
 
Hvis virksomheden ikke er medlem af it-forum, er prisen kr. 12.995,- kr. ekskl. moms.
 
Beløbet dækker 4 halvdagsmøder af 4 timers varighed.
Netværksgruppen vil bestå af 10-15 deltagere.
 
Mødegangene aftales indbyrdes mellem gruppens deltagere og faciltatorer.
Medlemskabet i gruppen er personligt.
Tilmelding sker gennem it-forums netværkskonsulent, Jacob Justesen, jj@itforum.dk / 25 32 67 69

Kontakt

Om it-netværk

It-netværk drives af it-forum, der er Danmarks største netværk af it-interesserede virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. It-netværk er samlingsstedet for it-forums netværksgrupper, der hver især har et fagligt fokusområde inden for informationsteknologi. Netværksgrupperne fungerer som understøttende aktivitet for foreningens formål om vidensdeling, networking og styrket anvendelse af informationsteknologi på tværs af brancher og sektorer.

Deltagelse i en af it-forums netværksgrupper kan styrke dine kompetencer, forbedre din viden og give dig arbejdsmæssigt nyttige redskaber inden for det givne, faglige fokusområde for hver af netværksgrupperne. Formålet er at skabe det bedst mulige grundlag for vidensdeling og erfaringsudveksling med ligesindede, it-interesserede branchefolk.