IT-NETVÆRK.DK – DIN INDGANG TIL FAGLIG SPARRING OM IT

SOLUTION ARCHITECTS I EN DEVOPS VERDEN

Netværksgruppen afholder 4 arrangementer med deltagere fra forskellige faglige områder. Hvert arrangement tager udgangspunkt i de deltagende virksomheders problemstillinger og udnytter deltagernes kompetencer og viden. Er der behov for en specifik viden inden for et område, inddrages eksterne oplægsholdere – eller emnet tages op som tema i netværket.

Netværksfacilitator: Andrea Carugati, Professor & og Lektor, Henrik Bærbak Christensen., Aarhus School of Business and Social Sciences & Aarhus University

Virksomheder i netværksgruppen:

DevOps, MicroServices og kontinuert deployment – de nye såkaldte ”disruptive teknologier” har radikalt ændret forretningsmodellerne inden for en lang række områder, og har krævet nye disruptive modeller for hvordan softwarearkitektur og software designes, implementeres, testes, og idriftsættes.

”Hvis I ikke kan implementere features, teste dem, og få dem i drift i løbet af 24 timer, så bliver I overhalet af firmaer, som kan” er spådommen for it-virksomhedernes fremtid.

Virksomheder som Netflix, Uber og Google arbejder allerede efter sådanne principper og kan dermed tilpasse sig trends og kundeønsker hurtigt og fleksibelt. Hurtige releases kræver både ledelsesmæssigt engagement og teknisk forberedelse. 

Det er ofte en svær balanceakt mellem den kortsigtede gevinst, i form af øget kundegrundlag og produkttilfredshed, og den langsigtede strategiske forståelse for sammenhæng mellem arkitekturkvalitet og kodebase. 

I denne netværksgruppe stiller vi spørgsmålet: ”Hvordan håndterer man i praksis den tekniske gæld, man har oparbejdet i løbet af en virksomheds historie?”

Med fra møderne får du indblik i, hvordan du kan lægge en succesfuld strategi for din virksomhed i en digital kontekst. Du bliver introduceret for konkrete værktøjer til at arbejde med digital forretningsudvikling, som du kan anvende med det samme.

Særligt vil vi arbejde med Design Thinking, som handler om sammenhængene mellem forretning, strategi, service, organisering, oplevelse og brugere.

Formatet vil være en blanding af oplæg om Design Thinking og konkret arbejde med, hvordan Design Thinking kan bruges i netop din virksomhed. På den måde sikres du både konkret viden om – og indsigt i – hvordan du kan bruge Design Thinking til at skabe udvikling og vækst i netop din forretning.

Facilitatorer for gruppen er Andrea Carugati, der er er professor i Information Systemer og Innovation v. Aarhus School of Business and Social Sciences (Aarhus Universitet) og Henrik Bærbak Christien, som er lektor ved datalogisk institut ved Aarhus Universitet

Andrea Carugati er ingeniør fra Chalmers University of Technology og har en PhD i Information Systemer fra DTU. Andrea har undervist i it-ledelse for praktikere i mere end 10 år, herunder enterprise architecture og it-strategi ved Master i IT v. AU. Andreas seneste forskning handler om it-projekter for digital transformation og implementering af digital strategi.

Henrik Bærbak Christensen underviser på Aarhus Universitet, men lad jer ikke narre: han elsker stadig at designe og kode. Henrik har de sidste 20 år forsket og undervist i, hvordan software og arkitektur gøres pålideligt og fleksibelt i samarbejde med en række danske it-virksomheder. Henrik har de sidste syv år specielt haft fokus på high available microservice arkitekturer, virtualisering og containerteknologi, kontinuert test og deployment. Endvidere har Henrik de seneste år stået for drift og monitorering af dataopsamlingsarkitekturen i et større forskningsprojekt omkring energiforbrug.

Et medlemskab af netværksgruppen koster årligt 6.995,- kr. ekskl. moms for ansatte i it-forums medlemsvirksomheder, og betales af virksomheden.
Hvis virksomheden ikke er medlem af it-forum, er prisen kr. 12.995,- kr. ekskl. moms.
Beløbet dækker 4 halvdagsmøder af 4 timers varighed.
Netværksgruppen vil bestå af 10-15 deltagere.
Mødegangene aftales indbyrdes mellem gruppens deltagere og faciltatorer.
Medlemskabet i gruppen er personligt.
Tilmeld dig Solution architects i en devops verden
Hør mere om Solution architects i en devops verden

DESIGN THINKING OG DIGITAL FORRETNINGSUDVIKLING

Netværksgruppen afholder 4 arrangementer med deltagere fra forskellige faglige områder. Hvert arrangement tager udgangspunkt i de deltagende virksomheders problemstillinger og udnytter deltagernes kompetencer og viden. Er der behov for en specifik viden inden for et område, inddrages eksterne oplægsholdere – eller emnet tages op som tema i netværket.

Netværksfacilitator: Gunnar Kramp, Senior Concept Developer & og Associate Professor, Jørgen Rasmussen., Alexandra Instituttet & Aarhus School of Architecture

Virksomheder i netværksgruppen:

Står du og din virksomhed med udfordringer, når der skal tilrettelægges forretning i den digitale jungle? Hvordan kan digitale muligheder og Design Thinking tænkes ind i din virksomheds overordnede strategi for forretningsudvikling? Disse problemstillinger er i fokus i it-forums netværksgruppe om forretningsudvikling med digitale løsninger.

“Design Thinking og digital forretningsudvikling” er en netværksgruppe, der stiller skarpt på de udfordringer, som vi står overfor i en stadigt mere og mere digitaliseret verden.

Design Thinking består grundlæggende af INSPIRATION, IDEDANNELSE OG IMPLEMENTERING.

Netværket vil arbejde med, hvordan din virksomhed kan benytte Design Thinking til at tænke nye forretningsmodeller, ændre produkter, services, processer og strategier. Vi arbejder med designbaserede værktøjer og processer, der gennem en helhedstænkning kan håndtere de komplekse relationer mellem produkter / ydelser, nye markeder / kunder og nye organisatoriske konstruktioner.

Netværksgruppen er for ledere og forretningsudviklere, der ønsker inspiration, dialog og konkrete værktøjer til, hvordan man kan udnytte digitale løsninger i den strategiske udvikling af en forretning.

Med fra møderne får du indblik i, hvordan du kan lægge en succesfuld strategi for din virksomhed i en digital kontekst. Du bliver introduceret for konkrete værktøjer til at arbejde med digital forretningsudvikling, som du kan anvende med det samme.

Særligt vil vi arbejde med Design Thinking, som handler om sammenhængene mellem forretning, strategi, service, organisering, oplevelse og brugere.

Formatet vil være en blanding af oplæg om Design Thinking og konkret arbejde med, hvordan Design Thinking kan bruges i netop din virksomhed. På den måde sikres du både konkret viden om – og indsigt i – hvordan du kan bruge Design Thinking til at skabe udvikling og vækst i netop din forretning.

Facilitatorer for gruppen er Industrial designer Gunnar Kramp fra Alexandra Instituttet og Associate Professor, Department for Design v/ Aarhus School of Architecture, Jørgen Rasmussen.

Gunnar Kramp har en Ph.d. grad indenfor Industriel Design i designmetoder til netværksbaserede produkter. Han er ansat ved Alexandra Instituttet, hvor han arbejder med projektledelse og rådgivning af virksomheder omkring designmetoder og processer.

Jørgen Rasmussen har en masteruddannelse i arkitektur og design fra Arkitektskolen Aarhus, hvor han i dag er tilknyttet som Associate Professor med speciale i service design, strategisk design og gentænkning af forretningsmodeller.

Et medlemskab af netværksgruppen koster årligt 6.995,- kr. ekskl. moms for ansatte i it-forums medlemsvirksomheder, og betales af virksomheden.
 
Hvis virksomheden ikke er medlem af it-forum, er prisen kr. 12.995,- kr. ekskl. moms.
 
Beløbet dækker 4 halvdagsmøder af 4 timers varighed.
Netværksgruppen vil bestå af 10-15 deltagere.
 
Mødegangene aftales indbyrdes mellem gruppens deltagere og faciltatorer.
Medlemskabet i gruppen er personligt.

CYBERSECURITY 2.0

Citatet er på vej…
Netværksfacilitatorer: Jens Roed Andersen og Tobias Lauridsen , Cyberpilot og Multihouse

Virksomheder i netværksgruppen:

Tilmeld dig Cybersecurity
Hør mere om Cybersecurity

I takt med digitaliseringen af samfundet og erhvervslivet, er it-sikkerhed blevet et emne alle taler om. Men de fleste er ikke helt med på, hvordan man skal forholde sig til det, hvis man f.eks. vil undgå at blive offer for et af de mange såkaldte ransomware-angreb, som medierne flyder over med i denne tid. Det har it-forum tænkt sig at gøre noget ved!

Formålet med gruppen er ikke at uddanne deltagerne til at kunne håndtere cybersikkerhed, men snarere at give dem et overblik over udfordringerne og skabe et forum, hvor det vil være muligt at drøfte aktuelle emner og problemstillinger. Gruppen balancerer mellem teknik og ledelse og vil således sigte efter at blive en øjenåbner, der udstyrer deltagerne med det fornødne overblik til at kunne iværksætte effektive tiltag, der tager hånd om problematikken.

Netværksgruppen vil på et års tid arbejde med emnet over fire sessioner af fire timer. På hvert møde behandles et nyt emne, der har tæt relation til området, og som man skal have styr på, hvis man vil sikre effektive tiltag på området. Endvidere vil der på møderne være en gennemgang af de nyeste trends og tendenser, ligesom der afsættes tid til at få sparring på individuelle, konkrete problemstillinger fra gruppens deltagere og facilitatorerne.

De fire faste emner er:

1) SIEM/Blue team:
“Prevent, detect, respond” er efterhånden blevet god latin i sikkerhedskredse. Og særligt er “detect”, evnen til at opdage indtrængen/kompromitteringer, kommet i fokus den seneste tid, efterhånden som udviklingen af trusler er speedet op. Der er nu mange forskellige produkter derude, ligesom Open Source miljøet efterhånden byder på levedygtige løsninger. Men hvad virker og hvilke faldgruber skal man passe på? Og hvilke kompetencer skal man satse på at have, afhængig af de valg man træffer?

2) EU GDPR:
Maj 2018 nærmer sig med hastige skridt og alt for mange er ikke komet langt nok med implementeringen af den kommende lovgivning. Denne session vil derfor komme med praktiske forslag og modeller til analyse og implementering forud for EU GDPR samt informere om de nyeste tiltag og afklaringer af alle de mange uklarheder der stadig er om denne massive ændring til omgangen med data.

3) Threat Intel:
En af de helt store udfordringer for sikkerhedsbranchen, og dermed også for “forsvarerne” er, at man ikke nødvendigvis ved, om man nu forsvarer sig mod de rette trusler. Der findes i dag nemlig ikke en teknologi, der kan sikre at forsvarerne træffer de rette valg. Man hvad kan man så gøre for at sikre sig tilstrækkeligt og forsvare sig mod de rette trusler? Hvor meget kan man købe sig til og er der noget, man selv skal gøre?

4) Awareness & training:
Businesscasen for træning af medarbejderne, f.eks. mod de aktuelle phishingtrusler har længe vist sig at være overordentlig god. Men hvad skal man konkret gøre og hvordan tilrettelægger man det? Er der noget at vælge imellem derude til at hjælpe og hvad virker? Hvilke teknikker skal man være opmærksom på og hvordan organiserer man et effektivt program?

Tirsdag d.16/5 kl.1400 afholder it-forum et netværksmøde – Tendenser i IT-sikkerhed – med Tobias Evar Lauridsen som oplægsholder. Her nævnes også netværksgruppen, dens mål og midler, mv.

Tobias Evar Lauridsen:
Tobias har 10 års erfaring med it-drift og it-sikkerhed fra sit arbejde i nogle af landets største virksomheder. Han har dybdegående praktisk og teoretisk erfaring omkring it-sikkerhed i virksomheder og har som Information Security Officer hos MultiHouse Hosting, det daglige ansvar for it-sikkerheden. MultiHouse tilbyder en række it-sikkerhedsydelser og rådgivning til SMV’erne, som han er med til at levere.

Jens Heyn Roed Andersen:
Jens er tidligere it-sikkerhedschef i Arla Foods og Energinet.dk, med næsten 20 års erfaring inden for cybersikkerhed. Han er en praktiker, der også kan se det store perspektiv, og som har forståelsen for de problemstillinger, man møder i den virkelige verden. Har nu sin egen konsulentvirksomhed, Cyberpilot, der både rådgiver store virksomheder og leverer abonnementsbaserede sikkerhedsløsninger til SMV’er.

Et medlemskab af netværksgruppen koster årligt 6.995,- kr. ekskl. moms for ansatte i it-forums medlemsvirksomheder, og betales af virksomheden.
 
Hvis virksomheden ikke er medlem af it-forum, er prisen kr. 12.995,- kr. ekskl. moms.
 
Beløbet dækker 4 halvdagsmøder af 4 timers varighed.
Netværksgruppen vil bestå af 10-15 deltagere.
 
Mødegangene aftales indbyrdes mellem gruppens deltagere og faciltatorer.
Medlemskabet i gruppen er personligt.

IT-udbud og kontraktstyring

Netværksfacilitatorer: Lars Kjær Kuhlmann, partner/ejer, KuCon ApS

Virksomheder i netværksgruppen:

Vil du gerne opnå større indsigt i, hvordan du i praksis arbejder med kontraktstyring og offentlige it-udbud i din virksomhed? Du får konkret viden og professionel sparring i it-forums netværksgruppe om kontraktstyring og udbud målrettet it-virksomheder.

Netværksgruppen er relevant for alle, der arbejder med offentlige kontrakter og offentlige udbud, hvad end det er på kunde- eller leverandørsiden.
Netværksgruppen er ikke tænkt som et juridisk forankret netværk. Gruppen bearbejder praktiske og dagligdagsvirkelige problemstillinger, som enhver leverandør til det offentlige arbejder med.

It-forums netværksgruppe for offentlige IT-udbud har kørt i et år nu – og med stor succes. I netværket har en række store organisationer og virksomheder været repræsenteret såvel som mindre aktører. Men efter udbud er der en kontrakt, der skal vedligeholdes og honoreres, hvad enten du er offentlig kunde eller privat it-leverandør.

Netværksgruppen mødes i 4 omgange af 5 timers varighed, hvor der vil blive gennemgået konkrete eksempler og udvekslet erfaringer, der kan sikre gruppens kollektive udbytte. Møderne lægges med et interval, der gør det muligt for alle at få taget hul på konkrete initiativer imellem møderne, samtidig med at der sikres fremdrift fra gang til gang.

I netværket får du svar på:
• Hvordan styrer jeg min kontrakt i praksis? Hvordan planlægger jeg den daglige dialog med min offentlige kunde, ændringer, tvister osv.?
• Hvordan sikrer jeg mig at jeg lever op til min kontrakt? Bod eller incitament? Og hvordan håndteres dette i praksis?
• Hvilken kontrakt er bedst i praksis (f.eks. K0x, SKI leveringsaftaler etc.), og hvilke overvejelser skal jeg, som tilbudsgiver, gøre, hvis jeg byder ind på en af disse?
• Hvad kendetegner dialogen mellem private leverandører og offentlige kunder? Hvor meget kan man f.eks. få ændret i kontrakten under udbudsprocessen?

Samlet set lærer du, hvordan du i praksis bedst balancerer din rolle som enten kunde eller leverandør på den mest professionelle og givende måde.

Din rolle er formentlig Public Account Manager, Contract Manager, Bid Manager, Projektleder eller lignende.

Lars Kjær Kuhlmann – KuCon ApS.
Lars Kjær Kuhlmann er cand. oecon fra Aarhus Universitet, og har i næsten 20 år udelukkende arbejdet med offentlig udbud og salg.
Lars har bla. være chefkonsulent hos SKI for IT og vel- færdsteknologi-området, Bid Manager hos Systematic og chef for offentlig salg/projektsalg hos EnergiMidt.
Som uafhængig selvstændig konsulent laver Lars i dag udbud for det offentlige, og har desuden hjulpet en række private virksomheder med at besvare deres EU-udbud.

Et medlemskab af netværksgruppen koster årligt 6.995,- kr. ekskl. moms for ansatte i it-forums medlemsvirksomheder, og betales af virksomheden.

Hvis virksomheden ikke er medlem af it-forum, er prisen kr. 12.995,- kr. ekskl. moms.

Beløbet dækker 4 halvdagsmøder af 4 timers varighed.

Netværksgruppen vil bestå af 10-15 deltagere.

Deltagelse i gruppen er personlig, så vi sikrer din faglige udvikling og et sammenhængende flow i eksekveringen af nye tiltag i din virksomhed. Fortrolighed er afgørende for, at gruppens medlemmer kan bruge hinanden optimalt.

Tilmelding sker gennem it-forums netværkskonsulent, Lasse Mikkelsen, lasse@itforum.dk / 25 32 67 69

Tilmeld dig IT-udbud og kontraktstyring
Hør mere om IT-udbud og kontraktstyring

INTERNATIONALISERING AF IT-VIRKSOMHEDER

Står du overfor en internationalisering af din virksomhed, savner du sparring på processerne omkring internationalisering og hvad det betyder for din virksomhed – eller har du taget de første skridt i processen?

Så deltag i en ny netværksgruppe for it-virksomheder, der vil vækste gennem internationalt salg. Netværksgruppen udbydes af it-forum i samarbejde med Eksportrådet.

Gruppens mål er at hjælpe dig med at opnå succes med internationalisering og bygger på udveksling af erfaringer samt inspiration og værktøjer fra fagområdets eksperter.

Netværksgruppen vil i et fortroligt rum behandle emner som f.eks.: virksomhedens parathed, udvalg af de(t) rette marked(er), ”Go-to-market” strategi, prismodeller, kunde- og partneraftaler og eksekvering og værdikædeopdeling. Desuden stiller vi skarpt på faldgruber og handlingsplaner.

I samarbejde med Eksportrådet kan gruppens medlemmer trække på eksportrådgivere, der kan give gode råd og vejledning om konkrete markeder. Samtidig får deltagerne kendskab til de eksportstøtteordninger, der findes på såvel regionalt som nationalt plan.

Netværksgruppen mødes i forløbet fire gange og aftaler mødeintervallerne fra gang til gang. Møderne lægges med et passende interval, der gør det muligt at tage hul på konkrete initiativer imellem møderne. Fremfor foruddefinerede emner arbejder gruppens medlemmer med de emner, der udfordrer dem mest, eller hvor der er størst potentiale – og går i dybden med dem. Erfaringerne viser, at de fleste virksomheder mere eller mindre har de samme udfordringer, omend på forskellig facon.  På den måde får du konkrete værktøjer og tips med hjem fra hvert møde. Deltagelse i gruppen er personlig, så vi sikrer din faglige udvikling og et sammenhængende flow i eksekveringen af nye tiltag i din virksomhed.

For de deltagere, der vil skridtet videre, kan der arrangeres markedsbesøg på et relevant marked (f.eks. USA (Silicon Valley)/Tyskland(München)/UK eller andre lande. Gruppen vil kunne søge om regionalt tilskud til dette, såfremt de eksisterende ordninger forlænges til næste år.

Netværksgruppen faciliteres af it-forums Direktør Bo Sejer Frandsen, der i tidligere sammenhæng som Adm. Direktør har arbejdet med eksport af software til det globale marked, fra Oceanien over Europa til USA. Firmaet opnåede på fire år en eksport på 90 % ud af en tocifret millionomsætning med USA som det største marked.

Herudover vil Eksportrådet deltage med relevante eksperter på forskellige temaer.

Prisen for fire møder inklusiv materialer er på kr. 6.995,- for medlemmer af it-forum og 12.995,- for ikke-medlemmer (priser er ekskl. moms).

Tilmeld dig Internationalisering af IT-virksomheder
Hør mere om Internationalisering af IT-virksomheder

Går du med tanker om at sælge dine produkter og ydelser i andre lande end Danmark?

 • Er du usikker på hvordan, du skal komme i gang i et andet land?
 • Hvilke lande vil være optimale at starte eksportaktiviteter i?
 • Er det svært at få overblik over offentlige støtteordninger og virker de overhovedet?
 • Kunne du tænke dig at have nogle at dele erfaringer med – og høste fra andres erfaringer?
 • Hvordan får jeg kontakt til eksportrådets medarbejdere, når jeg har konkrete spørgsmål om et nyt marked?
 • Hvilke krav er der til mit produkt, hvis jeg skal sælge det i et andet land?
 • Er der kulturelle barrierer, som jeg skal være opmærksom på i de lande jeg gerne vil eksportere til?

Hvis du kan svare ja til det første spørgsmål, og du gerne vil have svar på de efterfølgende spørgsmål, så er it-forums nye netværk om internationalisering noget, du skal være med I!

 Du vil sammen med andre virksomheder med tilsvarende planer blive guidet igennem junglen af spørgsmål og vil kunne dele erfaringer og måske endda samarbejde med andre virksomheder i netværket om eksportaktiviteter.

Netværksfacilitator: Bo Sejer Frandsen, it-forum.dk

Virksomheder i netværksgruppen:

Organisering af IT-udviklingsarbejde

Netværksfacilitator: Klaus Jul Jeppesen, Chefkonsulent, Jeppesen Consulting

Virksomheder i netværksgruppen:

Nye projektmodeller og udviklingsmetoder kræver ny organisering af udviklingsarbejdet. Den agile metode omfatter nye roller, men hvordan kan eksisterende roller ændres til de nye? Og hvilken indsats kræver det? Hvad er fordele og ulemper ved forskellige organiseringer? Hvordan gør man, når udviklingsholdet er distribueret på flere steder, som f.eks. ved outsourcing? Disse er nogle af de spørgsmål, som vil blive behandlet i it-forums netværksgruppe om organisering af udviklingsarbejde.

Når man har projekter, som gennemføres med forskellige modeller og organisering, vil det være af interesse for ledelsen at vide, hvilke forskelle det giver i produktivitet. Men hvordan måles produktivitet? Hvordan kan jeg som leder se effekten af nye metoder og organiseringer? Kan jeg benytte sådan en viden i min estimering af kommende projekter?

Der er mange spørgsmål, når det kommer til, hvordan man bedst muligt organiserer udviklingsarbejde, og hvordan man spotter de positive tendenser, så man for alvor kan høste frugterne af arbejdet. Derfor har it-forum oprettet en netværksgruppe, hvor ledere og udviklingschefer (CTO/CIO) inden for it-branchen i fællesskab kan hente inspiration og viden hos hinanden, som kan føre til bedre og mere udbytterige it-projekter.

Gruppen beskæftiger sig ikke alene med store organisationer. Den vil også komme til at diskutere hvordan man kan måle effekten af forskellige projektmodeller. Målinger fra Danske Bank har vist, at valg af agil fremgangsmåde ikke altid giver den billigste udvikling. Gruppen vil se på erfaringsmateriale fra mange organisationer og se på de karakteristika man skal være opmærksom på ved valg af projektmetode.

Et års deltagelse i netværksgruppen består af fire mødegange af ca. fire timer. Indholdet til møderne tilrettelægges på baggrund af interesser i netværksgruppen samt de tilkendegivelser, der kommer i løbet af de første møder. Omdrejningspunkter vil være de gennemgående temaer om organisering af udviklingsgrupper og måleteknikker til at evaluere udbyttet af de valgte løsninger.

Deltagelse i netværksgruppen om organisering af udviklingsarbejde giver dig:

 • Værdifuld sparring om organisering af it-udviklingsarbejde med kompetente kolleger
 • Værktøjer og viden om udviklingsarbejde, der kan skabe innovation og vækst i din virksomhed
 • Et stærkere netværk af ledere og udviklingschefer inden for it-branchen
 • Nye måder at arbejde med organisering på

Meningen med netværket er, at det skal fungere som et fortroligt forum, hvor kompetente kolleger kan dele deres viden og deres erfaringer med hensyn til organisering af udviklingsarbejde inden for it-branchen. Videns- og erfaringsudvekslingen danner grundlaget for den kollektive udvikling i gruppen, der gerne skulle give dig redskaberne til at skabe endnu bedre it-projekter i fremtiden.

Facilitator for gruppen er chefkonsulent Klaus Jul Jeppesen, Jeppesen Consulting. Klaus er cand. scient i Datalogi og har gennemført Ph.D-studie ved IT-Universitetet. Klaus har i mere end 20 år arbejdet i ABB med produktudvikling og været udviklingschef for software til procesautomatisering. Under sin Ph.D. forskede Klaus i procesforbedring med fokus på, hvordan man kan hjælpe brugere til at få et større udbytte af de it-systemer, som de har. Klaus er certificeret scope manager og har hjulpet offentlig organisationer med estimering og planlægning af udviklingsprojekter, inden de er gået i udbud.
Et medlemskab af netværksgruppen koster årligt 8.495,- kr. ekskl. moms for ansatte i it-forums medlemsvirksomheder, og betales af virksomheden.
Hvis virksomheden ikke er medlem af it-forum, er prisen kr. 13.995,- kr. ekskl. moms.
Beløbet dækker 4 halvdagsmøder af 4 timers varighed.
Netværksgruppen vil bestå af 10-15 deltagere.
Mødegangene aftales indbyrdes mellem gruppens deltagere og faciltatorer.
Medlemskabet i gruppen er personligt.
Tilmeld dig organisering af IT-udviklingsarbejde
Hør mere om organisering af IT-udviklingsarbejde

Leads og online marketing for B2B virksomheder i IT-branchen

Forbedr jeres online marketingindsats, få bedre leads og et styrket brand. Denne gruppe består af IT-virksomheder på nationale og internationer B2B-markeder, som ønsker direkte anvendelig sparring og viden omkring online marketing – på både strategisk og lavpraktisk niveau. 92% faglig tilfredshed er afsættet for tredje runde.

92% faglig tilfredshed. 96% tilfredshed med facilitator. 100 NPS (Maksimal Net Promoter Score). Sådan var resultaterne af sidste rundes evaluering.

B2B online markedsføring og salg er en netværksgruppe for dig, der ønsker sparring, udfordring og udvikling på de konkrete problemstillinger i forhold til online marketing, som du sidder inde med til daglig. Sparringen er bygget op omkring gruppens medlemmer og virksomheder, så ny viden bliver direkte anvendelig og kan implementeres mellem møderne.

Sparringen med ligesindede kolleger, der sidder inde med nogle af de samme opgaver som dig selv, er hvad der giver netværksgruppen værdi. Formålet med gruppen er at skabe et miljø, hvor vidensdeling, erfaringsudveksling og diskussion af konkrete udfordringer kan anvendes til at optimere de deltagende virksomheders strategier i forhold til B2B online markedsføring og salg.

Netværksgruppen er tiltænkt medarbejdere, der er ansvarlige for deres virksomheds online marketing-opgaver. Det er en vigtig forudsætning for gruppens medlemmer, at de er parate til at dele ud af deres viden og erfaringer, eftersom dette danner grundlaget for gruppens fælles udvikling. Deltagelse i gruppen er personlig, så vi sikrer din faglige udvikling og et sammenhængende flow i eksekveringen af nye tiltag i din virksomhed.

Det faglige udbytte ved deltagelse i B2B online markedsføring og salg består først og fremmest i sparringen fra gruppens øvrige medlemmer på de konkrete problemstillinger, som du sidder med i dit daglige arbejde. Den tilgang giver mest værdi for deltagerne, og erfaringerne viser, at de fleste virksomheder mere eller mindre har de samme udfordringer, omend på forskellig facon.

Med andre ord får du en række guldkorn med hjem fra hvert møde, som du direkte vil kunne implementere i dit daglige arbejde og anvende til at løse nogle af de udfordringer, som du måske tidligere har haft svært ved at finde løsninger på.

Alt i alt giver deltagelse i netværksgruppen dig et stærkere fagligt fundament at bygge din virksomheds online marketing-strategier på. Samtidig får du et netværk af kolleger, der sidder inde med mange af de samme opgaver som dig selv og derfor kan være værdifulde sparringspartnere fremadrettet.

Netværksgruppens faste drivkraft er Steen Olsen fra SoAlive.dk, der har arbejdet professionelt med forretningsudvikling, brand development og online marketing siden 2005. Steen har en stærk faglig ballast og har startet og drevet flere egne virksomheder og koncepter, har holdt talrige kurser og workshops og har hjulpet mere end 200 virksomheder – rækkende fra start ups til globale brands.
Et medlemskab af netværksgruppen koster årligt 7.995,- kr. ekskl. moms for ansatte i it-forums medlemsvirksomheder, og betales af virksomheden.
Hvis virksomheden ikke er medlem af it-forum, er prisen kr. 12.995,- kr. ekskl. moms.
Beløbet dækker 4 halvdagsmøder af 5 timers varighed. Netværksgruppen består af faste deltagere fra 7-12 IT-virksomheder.
Mødegangene aftales indbyrdes mellem gruppens deltagere og faciltatorer.
Medlemskabet i gruppen er personligt.
Tilmeld dig B2B leads og online markedsføring
Hør mere om B2B leads og online markedsføring
Det bedste ved den her gruppe er, at alle er exceptionelt engagerede, når der spares om samspillet imellem brand, marketing, leadgenerering osv. Og så fungerer det rigtig godt, når vi blander det strategiske perspektiv med konkrete, lavpraktiske ting.
Netværksfacilitator: Steen Olsen, SoALive.dk

Deltager: Morten Olsson, Marketingansvarlig, Level 8

Virksomheder i netværksgruppen:

Kontakt

Om it-netværk

It-netværk drives af it-forum, der er Danmarks største netværk af it-interesserede virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder. It-netværk er samlingsstedet for it-forums netværksgrupper, der hver især har et fagligt fokusområde inden for informationsteknologi. Netværksgrupperne fungerer som understøttende aktivitet for foreningens formål om vidensdeling, networking og styrket anvendelse af informationsteknologi på tværs af brancher og sektorer.

Deltagelse i en af it-forums netværksgrupper kan styrke dine kompetencer, forbedre din viden og give dig arbejdsmæssigt nyttige redskaber inden for det givne, faglige fokusområde for hver af netværksgrupperne. Formålet er at skabe det bedst mulige grundlag for vidensdeling og erfaringsudveksling med ligesindede, it-interesserede branchefolk.